Notice: Function is_feed was called incorrectly. Conditional query tags do not work before the query is run. Before then, they always return false. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 3.1.0.) in /home/crmtestflow/public_html/wp-includes/functions.php on line 5835
SiteAlerter – CRM Test flow

SiteAlerter

Automatische regressietest van uw website

Nut van een regelmatige geautomatiseerde check van uw website

Het is belangrijk voor u om te weten dat uw site nog steeds hetzelfde functioneert.
Het kan voorkomen dat een wijziging door u zelf of uw webmaster of hosting provider tot gevolg heeft dat de site, zonder dat u het door heeft, niet meer zo functioneert zoals voorheen.

Belangrijk hierbij zijn o.a. de volgende aspecten:

 

 • Kan de website bezoeker nog steeds op dezelfde manier door de pagina's heen navigeren?
 • Kan de gebruiker nog de producten of informatie opvragen?
 • Kan de gebruiker nog steeds de formulieren invullen en verzenden?
 • Is de snelheid van de site (de response tijd) te traag geworden?

  

Wij draaien voor u een dagelijkse geautomatiseerde check zodat u tijdig op de hoogte gesteld wordt als er zich een probleem voordoet en de site niet functioneert zoals u gewend bent.
Deze check draait op het systeem van pagewell.nl zelf. 
U hoeft er dus niets voor te doen.

 

Werkwijze voorbereiding opzet automatische regressietest:

1. Allereerst bespreken we samen met u de controle's die uitgevoerd moeten worden zoals:

 • Welke klikpaden zijn het belangrijkst en kritisch voor uw bedrijfsvoering? (Een klikpad is een route die een gebruiker zou kunnen afleggen op de website.)
 • Welke menu's, pagina's, teksten, buttons, veldnamen moeten gecontroleerd worden opdat ze getoond worden
 • Wat mag de maximale responsetijd zijn van bepaalde belangrijke klikacties
 • Specifieke wensen van u
 • Wat is de frequentie van de controle. (elk uur/dagelijks/wekelijks/maandelijks)

2. We maken een offerte bestaande uit: gedetailleerde prijsopgave, een testontwerp, voorbeeld rapport van een kleine uitgevoerde test van uw site.
3. Na uw akkoord op de offerte maken wij het controle proces. Vervolgens voeren wij eerst een testrun uit.
4. Na uw akkoord op de uitgevoerde testrun met een afwijkingen-rapport ontvangt u per periode de factuur zoals aangegeven in de offerte.

Kosten automatische regressietest

De kosten worden bepaald door de gewenste frequentie van de controle (1x per uur, per dag of per week) en de uitgebreidheid van de controles.

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

 • Vanaf €15.- per maand bij een jaarabonnement.
 • Vanaf €25.- per maand is het mogelijk om op elk gewenst moment op te zeggen.


Wij doen u meerdere voorstellen zodat u kunt kiezen tussen een eenvoudige of een uitgebreide controle. 
Bij elk voorstel geven we het bijbehorende maandtarief. 

 

Tussentijdse wijzigingen van de website

Kleine wijzigingen

Indien een kleine verandering op uw site wordt aangebracht detecteert ons controle-systeem dat.
U ontvangt hierover een melding.
Indien u niet binnen een week gereageerd heeft of dit zo bedoeld is, zal het klikpad door ons worden aangepast aan de nieuwe situatie. 
De specifieke melding wordt dan niet meer aangemaakt.
Ook nu heeft u hier geen werk van. 

Grote wijzigingen

Indien een grote verandering op uw site wordt aangebracht kan het zijn dat een klikpad in ons controle proces ook dient te worden aangepast.
Na uw akkoord met de wijziging van ons controleproces en de evt. gewijzigde kosten die hieruit voortvloeien voeren wij de wijzigingen uit.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden. Ga naar de pagina Contact waar u uw vraag kunt stellen of direct een offerte kunt aanvragen.